Säkerhetsfrämjande teknologi och hjälpmedel

Säkerheten kan numera förbättras också med teknologi och ett flertal hjälpmedel.

Trygghetstelefon

Den vanligaste säkerhetsförbättrande teknologi är trygghetstelefonen. Trygghetstelefonsystemet och armbandet som kopplas till den kan beställas hem från kommunen om det finns klara grunder för det. Man kan också skaffa trygghetstelefon själv när man önskar.

Det är möjligt att ansluta andra säkerhetshöjande tjänster till trygghetstelefonen. Sådana är:

  • fallandelarm
  • rök- och brandvarnare
  • dörrvakt
  • spisvakt
  • sängvakt
  • lokaliseringsegenskap

Övrig enkel säkerhetsteknologi

Det finns också seniortelefoner med programmerbar larmknapp. Knappen kan programmeras med till exempel en anhörigs telefonnummer.

Appen Suomi 112 kan hämtas i mobiltelefoner och vid samtal via den meddelar telefonen exakt lokalisering till nödcentralen för den som ringer.

Exempel på en annan typ av teknologi är belysning som fungerar med rörelsedetektor. Det är ett billigt och enkelt sätt att öka säkerheten nattetid.

Hjälpmedel främjar säkerheten

Syftet med många hjälpmedel är att förbättra användarens säkerhet. Till exempel hjälpmedel för rörelse används ofta för att risken att fall är ökad. Höftbyxor skyddar mot frakturer vid fallolyckor halkskydd på skorna är en hjälp när det är halt.

 

Kyllä

Uppdaterad  13.2.2023