Motion rehabiliterar

Med motion rehabiliteras och förbättras hälsan och funktionsförmågan.

Motion och vardagsaktivitet inte bara förebygger många sjukdomar, utan rehabiliterar också uppkomna sjukdomar.

Även om funktionsförmågan och hälsan är nedsatta kan motionsträning nästan alltid fortsättas i någon form.

Vilken slags motion är bra?

Träningen måste vara både säker och effektiv och bör planeras utifrån individuella behov.

Vid planeringen av ett träningsprogram kan hjälp fås till exempel av en fysioterapeut. I många kommuner finns i grupperna för träning av balans och muskelstyrka också utbildade kamratledare som också fungerar som vänner vid utevistelse.

Hjälpmedel gör det ofta möjligt att börja eller fortsätta med motionsträning. Viktigt för rörelseförmågan är det ofta att stärka särskilt de nedre extremiteterna och bålen och träna balansen.

Vardagsmotionen är också viktig för hälsan. All aktiv rörelse förbättrar funktionsförmågan och vikten ökar för hälsan av minskat sittande med tilltagande ålder.

Om du har en sjukdom du misstänker är ett hinder för motionsträning kan du rådfråga läkare om det är lämpligt att börja träna. Vägledning gällande motion och förmågan att klara sig i vardagen med din sjukdom kan du också hitta i Hälsobyns övriga hus:

 

Kyllä

Uppdaterad  13.2.2023