Motion främjar hälsan och funktionsförmågan

Motion och vardagsmotion främjar hälsan och funktionsförmågan.

Motion kan främja hälsan och funktionsförmågan. Motion har en helhetsbetonad effekt på människan.

De positiva effekterna av rätt motion på hjärtat och cirkulationsorganen och rörelseorganen är väl kända. Motion ger också bättre humör, sömnkvalitet, inlärning och hjärnfunktion överlag.

Vilken motion är idealisk?

Allsidig motion som tränar såväl uthålligheten, balansen och muskelstyrkan är bra. Dessutom har äldre nytta av träning som ökar rörligheten och smidigheten.

Motionen bör inledas med måttlighet. Resultat nås med regelbunden träning med gradvis ökande krav och belastning. Det är viktigt att följa vilken känslor och vilken respons träningen ger och anpassa den därefter.

Vardagsmotionen är mycket viktig för hälsan. Den kallas också nyttomotion eller basmotion. Till exempel trädgårdssysslor och hushållsarbete är vardagsmotion.

 

Kyllä

Uppdaterad  13.2.2023