Stöd ekonomisk försörjning

Åldrandet kan medföra många slags förändringar i livet. De tjänster och förmåner som samhället tillhandahåller tryggar också den ekonomiska försörjningen i förändrade situationer.

Ekonomiska bekymmer kan vara en stor belastning och ha en övergripande effekt på vardagen. De tjänster och förmåner som samhället tillhandahåller tryggar den ekonomiska försörjningen.

I en förändrad situation är det inte säkert att pensionsinkomsterna räcker till. Till exempel sjukdom eller makans/makens död är livsförändringar med eventuella följder som kan berättiga till ekonomiskt stöd.

Om pengarna inte räcker till dagliga nödvändiga utgifter, lönar det sig att be de instanser som beviljar förmåner om hjälp. De hjälper med att kartlägga den ekonomiska situationen. Om ekonomiska frågor leder till bekymmer vid egen eller makans/makens sjukdom kan råd ges till exempel av sjukhusens socialarbetare.

Ekonomiskt bidrag söks främst från FPA. Det är också möjligt att få ekonomiskt stöd från socialvården i egen hemkommun i form av stöd för närståendevård och behovsprövat utkomststöd. Dessutom har kommunerna ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning som är avsedd som hjälp vid betalningssvårigheter och för att hitta lösningar på skuldproblem.

 

Kyllä

Uppdaterad  13.2.2023