Ekonomisk hjälp för boendet

Ekonomisk hjälp för boendet kan vid behov fås från FPA.

Ekonomisk hjälp för boendet söks från FPA. Du kan ta kontakt med socialarbetet eller socialhandledningen i din kommun om du behöver hjälp och handledning för att fylla i ansökningar.

Pensionärer kan söka bostadsbidrag för pensionstagare från FPA. Det kan också fås för stadigvarande hyres- eller ägarbostäder samt för servicebostäder.​

 

Kyllä

Uppdaterad  13.2.2023