Säkert boende

Det finns många sätt att förbättra säkerheten i boendet.

​​För närvarande bor närmare hälften av personer som är 75 år fyllda ensamma i sitt hem. Servicestrukturerna reformeras i Finland för närvarande i riktningen att äldre personer kan bo i eget hem så länge som möjligt, till och med till livets slut. Det är bra att fundera över säkert och funktionellt boende i tid.

Hindersfria bostadsutrymmen och hjälpmedel

Det finns mycket som kan uppmärksammas på förhand för ett säkrare boende. Finns det trösklar och trappor i bostaden och vore också möjligt att röra sig i bostaden med ett hjälpmedel? Genom att bygga om bostadsutrymmen kan boendet koncentreras till nedervåningen så att det inte är nödvändigt att gå i trappor.

Med uppmärksamhet i dagliga sysslor, beredskap samt också små åtgärder kan boendet göras säkrare. För att hindra fall- och halkolyckor kan man placera möblerna bra, ha tillräckliga passager, ta bort mattorna och ha bra belysning. Det är också bra att kontrollera att det i hemmet finns en förstahjälpsväska, en fungerande brandvarnare och en brandsläckare.

Fallolyckor kan förebyggas på många sätt. Olika hjälpmedel för rörelse är bra stöd och bör utnyttjas tillräckligt tidigt såväl inom- som utomhus.

I vissa kommuner är det möjligt att få besök av en fysioterapeut för utvärdering av vilka hjälpmedel för rörelse eller dagliga sysslor eller till exempel stödhandtag som kan fås till bostaden för ökad säkerhet och smidig vardag.

 

Kyllä

Uppdaterad  13.2.2023