Ändrings- och reparationsarbeten i bostaden

Ändrings- och reparationsarbeten i bostaden kan behövas för att bostaden ska bli hindersfri och säker också för äldre personer.

Om en hemgård eller bostad inte är hindersfri kan bostaden behöva renoveras så att det är möjligt och säkert att bo hemma också om funktionsförmågan försämras.

Det lönar sig att i god tid fundera på om hemmet är funktionellt och säkert. Därmed finns det möjligen mera tid till att göra ändringar.

Om funktionsförmågan är nedsatt och det egna hemmet till exempel är allt för stort att sköta själv är den primära lösningen ofta att flytta till en mer funktionell ägar- eller hyresbostad.

När reparationsarbete och ändringsbehov bedöms och planeras kan hjälp fås av renoveringsrådgivarna vid Centralförbundet för de gamlas väl. De hjälper vid behov till med ansökningar om renoveringsbidrag. Rådgivningen är kostnadsfri för personer över 65 år.

Renoveringsbidrag

Äldre personer har möjlighet att ansöka om renoveringsbidrag för bostaden. Bidraget beviljas på följande grunder:

  • stadigvarande boende i en bostad som används för boende året runt,
  • i hushållet är åtminstone en person minst 65 år eller äldre
  • hushållets inkomster får inte överstiga fastställda gränser
  • förmögenheten får inte vara så stor att bostaden kan repareras också utan bidrag

År 2017 trädde en ny lag om renoveringsbidrag i kraft. I och med lagen överfördes beviljandet av renoveringsbidrag från kommunerna till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA. Ansökan om renoveringsbidrag lämnas således till ARA. ARA fattar också beslut om renoveringsbidrag och sköter utbetalningen av bidrag. Det är viktigt att reparationerna inte påbörjas före det officiella beslutet.

ARA beviljar också hissbidrag för byggande av hissar i våningshus samt bidrag för att avlägsna rörelsehinder (bidrag för hindersfrihet).

 

Kyllä

Uppdaterad  13.2.2023