Näring och funktionsförmåga

Tillräcklig och mångsidig näring är väsentlig för funktionsförmågan.

Näringen har en central betydelse för att stöda de äldres hälsa, funktionsförmåga och livskvalitet. Att äta mångsidigt och tillräckligt främjar möjligheten att bo hemma, tryggar funktionsförmågan, förebygger sjukdomar och påskyndar återhämtningen från sjukdomar.

Med åldern minskar ofta energiförbrukningen och matmängden minskar. Tillförseln av näringsämnen kan bli mindre än behovet. Sjukdom samt svårigheter att tugga och svälja kan minska matintaget betydligt. Emellanåt blir också kvaliteten på maten sämre.

Det är viktigt att satsa på att äta tillräckligt särskilt när vikten ofrivilligt har gått ner eller matlusten är dålig. Ofrivillig viktminskning är dålig för hälsan också för överviktiga.

Om man magrar, maten inte smakar eller man inte orkar laga mat?

Om vikten har gått ner eller matlusten är dålig lönar det sig att äta små måltider tätt med cirka 2 - 3 timmars mellanrum. Energimängden i maten kan ökas med tillsats av fett i lämpliga maträtter, till exempel olja, margarin eller grädde. Som matdryck och törstsläckare kan energirika drycker rekommenderas, till exempel mjölk, surmjölk eller juice. På apoteket finns olika kompletterande näringspreparat, till exempel drycker med högt innehåll av energi och protein.

I affärerna finns många slags färdig och halvfärdiga måltider. Sådana är till exempel mättande färdigmåltider, färdiga grötportioner, krämer, puddingar och sallader. Man kan bra använda dem när man inte orkar laga mat själv.

Om den dåliga matlusten blir långvarig eller viktnedgången inte avstannar med egna effektiveringsåtgärder är det bäst att fråga en läkare eller skötare om möjligheten att komma till en näringsterapeut.

 

Kyllä

Uppdaterad  14.2.2023