Motion och funktionsförmåga

Motion har en helhetsbetonad effekt på människans kropp och funktionsförmåga. Se på videon där forskningsprofessor Harriet Finne-Soveri, docent i geriatri, talar om läkemedelsbehandling och motion som medicin.

 

Att röra sig är ett grundläggande biologiskt grundbehov och -funktion. Vår kropp behöver stimuleras av regelbunden motion för att bevara en så bra funktionsförmåga som möjligt.

Att motionera ger den bästa förutsägelsen om bra funktionsförmåga upp i åren. Regelbunden motion kan ”föryngra” en äldre person med så mycket som 10 - 15 år.

Motion har en helhetsbetonad effekt på människan. Den gör gott såväl för kroppen, sinnet som hjärnan.

Motion ökar stresståligheten och främjar den psykiska hälsan. Motion ger bättre inlärning och höjer övrig intellektuell prestation. Motion förbättrar också sömnkvaliteten och minskar risken för demens och Alzheimers sjukdom.

Vid sidan av egentlig motion är också all annan daglig aktivitet mycket viktig för hälsan och funktionsförmågan. Sittande och sängläge är båda skadliga när de fortgår en längre tid.

Rörelse är medicin

En äldre person behöver också motionera för att risken för fall och skador ska minska. Var tredje äldre över 65 år och varannan över 80 år faller minst en gång om året.

Motion är enligt undersökningar det effektivaste enskilda sättet att förebygga fallskador. Vid förebyggande av fallolyckor behöver också flera andra omständigheter beaktas.

Med motion kan sjukdomar förebyggas och redan uppkomna sjukdomar rehabiliteras.

 

Kyllä

Uppdaterad  14.2.2023