Ålder, hälsa och sjukdomar

Vilka förändringar är förknippade med åldrandet? Kan jag påverka dem själv med mina levnadsvanor? Vad är hälsa? På  andra sidor i Hälsobyn finns länkar till sjukdoms- och symptomspecifik information.