Olenko omaishoitaja?

Omaishoitotilanteen tunnistaminen on tärkeää.

Omaishoito voi tulla osaksi arkea eri elämänvaiheissa, kun pitkäaikaissairas tai vammainen henkilö tarvitsee tukea, apua tai hoivaa läheiseltään. Omaishoitajat vastaavat usein vaativista ja sitovista hoivatilanteista kotona.

Omaishoito voi olla samanaikaisesti läheissuhde ja hoivasuhde. Roolit eivät ole aina selkeät.

Omaishoitajuudesta:

  • Omaishoitajuus vaatii toimintakykyä ja voimavaroja.
  • Omaishoitajuus ei sovi kaikille.
  • Osa hoivan tarpeessa olevista henkilöistä ei halua omaishoitajaa.

Omaishoitotilanteen tunnistaminen

Omaishoitotilanteen tunnistaminen on tärkeää, jotta siihen saa tarvitessaan apua ja tukea. Oman kunnan vanhus- ja vammaispalveluista saa opastusta omaishoitoon liittyvistä palveluista ja tukimuodoista.

Hoivasuhteen sitovuutta voi pohtia ja omaishoitotilanteen tunnistaa myös Omaishoitajaliiton verkkosivuilla olevien kysymysten avulla tai Omaishoitajaliiton oppaan avulla.

ikääntyneet; omaishoito; tunnistaminen; tuki; apu

Kyllä

Päivitetty  10.2.2023