Itsemääräämisoikeus ja auttaminen

Ikäihmistä autettaessa on tärkeää olla hienotunteinen ja muistaa hänen itsemääräämisoikeutensa.

Itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus päättää omaa elämää koskevista asioista on ihmisoikeus ja perusoikeus, jota täytyy kunnioittaa. Ikäihmisen oma kokemus avun tarpeesta ja toiveista on aina ensisijainen. Tämä on tärkeää jo siksi, ettei ikääntynyt kokisi olevansa toisten armoilla.

Läheisen on hyvä auttaa ikäihmistä siinä, mikä on oikeasti vaikeaa ja antaa hänen hoitaa itse se osuus askareesta, joka vielä onnistuu ja jonka hän haluaa tehdä. On tärkeää, että ikäihminen voi osallistua ja toimia itse omien voimiensa rajoissa.

Joskus läheisellä voi olla erilainen näkemys avun tarpeesta kuin ikääntyneellä itsellään. Esimerkiksi ikääntyneen muistisairaus voi aiheuttaa arjessa vaaratilanteita, joita ikääntynyt ei itse tunnista. Avun tarpeesta keskustelu voi tällöin herättää monenlaisia tunteita ja edellyttää keskustelun osapuolilta hienotunteisuutta. Muistisairaus ei poista itsemääräämisoikeutta automaattisesti .

ikääntyneet; auttaminen; itsemääräämisoikeus

Kyllä

Päivitetty  10.2.2023