Arjessa huomioiminen

Arjessa huomioiminen tukee ikäihmisen arjen sujuvuutta sekä turvallista kotona asumista.

Ikääntyminen saattaa tuoda esiin haasteita arjessa pärjäämisessä. Liikkuminen yksin kodin ulkopuolella voi vaikeutua, ja ennen aktiivinen ikäihminen saattaa joutua kotinsa vangiksi.

Jos ikäihminen jää yksin, kasvaa riski siihen, että hän masentuu. Tällaisessa tilanteessa pieneltäkin tuntuvat huomioimiset ja apu arjessa voivat parantaa hyvinvointia ja elämänlaatua.

Kaikilla ikäihmisillä ei ole aktiivisia omaisia, minkä vuoksi vastuu huomioimisesta kuuluu kaikille, joilla on iäkkäitä ympärillään. Myös naapurina sinulla saattaa olla mahdollisuus auttaa. Kauppaan viennin tarjoaminen tai yhdessä kahvittelu saattavat lisätä ikäihmisen turvallisuuden tunnetta ja tukea hänen jaksamistaan.

tukeminen (auttaminen); ikääntyneet; arki; kotona asuminen

Kyllä

Päivitetty  10.2.2023