Muualla Terveyskylässä

Terveyskylän ​muissa taloissa on runsaasti tietoa sairauksista, oireista ja omahoidosta.

Tähän on koottu linkkejä sellaisiin sisältöihin muualla Terveyskylässä, jotka koskettavat kaikkia ikääntyneitä tai ovat merkityksellistä useille ikääntyneille. Listaa täydennetään vähitellen.

pic Lääkkeet ja ikääntyminen

Lääketalossa on tietoa ikääntyneiden lääkehoitoon liittyvistä erityispiirteistä.

pic Aivojen tiedonkäsittelyyn vaikuttavia asioita -ikä

Aivotalossa on tietoa ikääntymisen vaikutuksesta tiedonkäsittelytaitoihin kuten muistamiseen, keskittymiseen ja päättelyyn.

pic Kaihi

Silmäsairaudet-talossa on tietoa kaihin oireista, toteamisesta, seurannasta ja hoidosta.

pic Silmänpohjan ikärappeuma

Silmäsairaudet-taloon on koottu tietopaketti silmänpohjan ikärappeumasta. Tietoa oireista, toteamisesta, seurannasta ja hoidosta.

pic Iäkkäät ja astma

Allergia- ja astmatalossa on tietoa ikääntyneiden astmasta ja sen hoidosta.

pic Nivelrikko

Niveltalosta löytyy tietoa nivelrikon syistä, oireista ja hoidosta.

pic Ummetus

Vatsatalossa on tietoa ummetuksesta.

pic Viisi verisuonten terveyttä edistävää vinkkiä

Verisuonitalosta löytyy ohjeita verisuoniterveyden edistämiseen.

pic Katkokävely

Verisuonitalossa on runsaasti tietoa katkokävelystä.

pic Lantionpohjan ongelmat

Kuntoutumistalossa on yleisopas lantionpohjan lihasten harjoittamiseen sekä kuntoutusoppaat naisten lantionpohjan laskeumaan ja virtsankarkailuun.

pic Unettomuus

Mielenterveystalossa on unettomuuden omahoito-opas.

pic Masennus

Mielenterveystalossa on masennuksen omahoito-opas.

pic Kivun itsehoito

Kivunhallintatalossa on ohjeita kivun hallitsemiseen ja itsehoitoon.

pic Ikään​tyvän ihmisen kipu

Kivunhallintatalossa on tietoa ikääntyvän ihmisen kivunhoidon erityispiirteistä.

ikääntyneet; sairaus; Oire