Oikeudellinen ennakointi

Mielekäs elämä kannattaa turvata asioita ennakoimalla ja edunvalvontavaltuutuksen ja hoitotahdon kaltaisilla asiakirjoilla.

​Iästä riippumatta kannattaa suunnitella tulevaisuutta ja ennakoida. Asioita ennakoimalla voi helpottaa elämää monella tapaa.

Kun on ajoissa miettinyt esimerkiksi kotinsa toimivuutta muuttuvissa olosuhteissa, saattaa tulevaisuudessa säästyä hätiköiden tehdyiltä päätöksiltä. Toisinaan on paikallaan pohtia myös oman läheis- ja ystäväverkostonsa laatua. Voiko verkostoon tarvittaessa turvautua ja millä tavoin apua olisi tiukan paikan tullen mahdollista saada?

Oikeudellinen ennakointi

Ennakointi helpottaa myös läheisiä, kun on tehty selväksi, kuka voi hoitaa asioita ja miten niitä hoidetaan. Oikeudellista ennakointia vaativia asioita ovat:

  • pankkiasiat
  • muiden arkisten asioiden ja sopimusten hoitaminen
  • hoitoa ja hoivaa koskevat asiat

Oikeudellisessa ennakoinnissa kannattaa käyttää useita keinoja.

Pankkiasioiden hoitoon voi laatia esimerkiksi valtakirjoja. Kannattaa kuitenkin tehdä lisäksi edunvalvontavaltuutus. Jos valtakirjan laatijalla onkin myöhemmin esimerkiksi vakava muistisairaus, ei pankki välttämättä enää hyväksy valtakirjoja.

Edunvalvontavaltuutuksessa annetaan monesti valtuuksia myös hoitoa ja hoivaa koskien. Sen lisäksi kannattaa laatia myös hoitotahto.

Hoitotahto

Miten toivoisit itseäsi hoidettavan tai miten toivoisit asumisen järjestyvän, jos et jostain syystä pystyisikään enää tekemään päätöksiä? Perheenjäsenten kanssa kannattaa keskustella omista toiveista hoitoon ja hoivaan liittyen. Keskustelun lisäksi kannattaa laatia kirjallinen hoitotahto.

Hoitotahto voi olla laaja vapaamuotoinen kuvaus siitä, miten toivoisi itseään kohdeltavan ja hoidettavan. Se voi olla myös vain lyhyt kannanotto siihen, mikä on oma hoitotahto koskien elämän pitkittämistä sen loppuvaiheessa. Hoitotahdossa voi nimetä myös sijaispäättäjän tekemään hoitoa koskevia päätöksiä tai kertoa niiden läheisten nimet, joille on lupa luovuttaa terveydentilaa koskevia tietoja.​

hoitotahto; edunvalvonta; varautuminen; ennakointi

Kyllä

Päivitetty  10.2.2023