Mielekäs arki

Mistä kaikesta mielekäs arki rakentuu?

Mikä toiminta antaa sinulle voimaa ja hyvää mieltä? Mistä sinä olet kiinnostunut ja mitkä ovat vahvuuksiasi? Entä voisitko innostua jostain ihan uudesta asiasta?

Rutiinit ja perustarpeet

Jokainen rakentaa mielekkään arjen omalla tavallaan. Hyvään arkeen kuuluvat niin säännönmukaiset rutiinit kuin vaihtelevien sisältöjen rikkauskin.

Rutiinit, kuten päivärytmi ja sen mukaan toistuva säännöllisyys arkitoimissa tuovat turvallisuutta ja jatkuvuutta. Myös perustarpeet, kuten riittävä uni, monipuolinen ravitsemus ja liikunta ovat tärkeitä.

Hyvää elämää rajoitteista huolimatta

Vaikka ikääntymisen myötä monelle ilmaantuu sairauksia tai toimintarajoitteita, voi niiden kanssa oppia elämään hyvää elämää ja kokea voivansa hyvin.

Arvot ja kokemus - elämän merkityksellisyys

Henkilökohtaiset arvot ohjaavat valintoja ja siten myös asioiden tärkeysjärjestystä arjessa. Myönteiset ihmissuhteet ja itsensä arvostaminen kannattelevat mielekästä arkea. Kokemus elämän merkityksellisyydestä lisääntyy, kun saa auttaa tai käyttää omia taitojaan toisten hyväksi.

Toiveikkuus vastoinkäymistenkin keskellä

Toiveikkuus on mielekkään arjen voimavara. Arkeen kuuluu kuitenkin väistämättä myös suruja ja pettymyksiä, joista voi selviytyä. Lohtua, voimaa ja toivoa voi saada ystäviltä ja helpotusta tilanteeseen vaikkapa arkisesta tekemisestä. Aikaansaamisen tunne on mukava.

Elämykset ja harrastukset

Elämyksiä ja sisältöä elämään tuovat monelle esimerkiksi musiikki, taide ja kirjallisuus sekä muut harrastukset. Mielekästä tekemistä voi olla liikkuminen luonnossa tai luonnon tarkkailu, sanomalehden lukeminen tai yhdessä ystävän kanssa kahvittelu.

mielekkyys; ikääntyneet; arki

Kyllä

Päivitetty  10.2.2023