Ikääntyneen voimavarat

Jokaisella ikääntyneellä on omia yksilöllisiä voimavaroja, joista osa voi olla myös piilossa.

Elämänkokemus on yksi ikääntyneen keskeisistä voimavaroista. Jokaisella on oma tarinansa ja omat yksilölliset tarpeensa.

Vuosien karttuessa oppii ymmärtämään entistä paremmin itseään ja elämää yleensä. Kokemus antaa välineitä myös haasteiden kohtaamiseen ja muutoksista selviytymiseen.

Ikävuodet kerryttävät myös taitoa kohdata ja käsitellä omia tunteita. Tunnekokemuksia osataan suhteuttaa ja tasapainottaa.

Voimavarojen moninaisuus

Jokaisella on voimavaroja, joista osa on helppo tunnistaa, kun taas osa on heräteltävissä. Uudet tilanteet ja haasteet voivat nostaa esiin uusia vahvuuksia, kun rohkaistuu toimimaan uudella tavalla.

Jotkut tapahtumat ja asiat antavat voimavaroja, ja toiset puolestaan kuluttavat niitä. Voimavaroja voi ammentaa mielihyvää tuottavista toiminnoista, joissa voi käyttää kykyjään.

Myönteiset tunteet ovat arjen tärkeä voimavara. Myönteiseen suuntaaminen on osa hyvää arkea ja elämää.

Voimavarat ja haavoittuvuus

Elämän tarkoituksellisuuden ja toivon kokeminen kannattelevat haastavissa tilanteissa. Myös läheisten tai ammattilaisten tuki on vaikeuksien kohdatessa kul​taakin kalliimpaa. Apua kannattaa tarvitessaan hakea.

voimavarat; ikääntyneet; elämäntaidot

Kyllä

Päivitetty  10.2.2023