Laitoshoito

Laitoshoito on tarkoitettu sellaiselle henkilölle, jonka ympärivuorokautinen hoito ei ole mahdollista kotona tai palveluasunnossa.

​Kenelle laitoshoitoa ja missä?

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Laitoshoitoon turvaudutaan vain silloin, kun muita vaihtoehtoja ei enää ole.

Laitoshoito on tarkoi​tettu sellaiselle henkilölle, jonka ympärivuorokautista hoitoa ei voida järjestää kotona tai palveluasunnossa.

Laitoshoito voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista, kuntouttavaa hoitoa. Pitkäaikainen laitoshoito voi toteutua vanhainkodeissa, terveyskeskuksen vuodeosastoilla ja erilaisissa hoito-, hoiva-, veljes- ja sairaskodeissa. Myös yksityiset yritykset ja järjestöt tuottavat laitospalveluja.

Pitkäaikaisen laitoshoidon järjestämiseen täytyy olla lääketieteelliset, asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.

Pitkäaikainen laitoshoito

Pitkäaikaiseen laitoshoitoon sisältyvät hoidon lisäksi ravinto, vaatteet, puhtaus, lääkkeet ja sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut.

Mitä pitkäaikainen laitoshoito maksaa?

Pitkäaikaisen laitoshoidon hinta määräytyy laitoshoidossa olevan maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksulain mukaan laitoshoidosta saa periä enintään 85 prosenttia henkilön nettotuloista. Jos pienempituloinen puoliso on kotona, kummankin tulot lasketaan yhteen ja maksu on enintään 42,5 prosenttia yhteenlasketuista tuloista.

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalle olisi maksujen jälkeen jäätävä käyttövara, jonka vähimmäismäärä tarkistetaan joka toinen vuosi. Vuosina 2018 ja 2019 käyttövaran on oltava vähintää​n 108 € kuukaudessa.

laitoshoito; ikääntyneet

Kyllä

Päivitetty  10.2.2023