Koti ja asuminen

Koti on tärkeä paikka ja se merkitsee jokaiselle erilaisia asioita. Elämän varrella asumisen tarpeet saattavat vaihdella. Ikääntymisen tuom​at muutokset toimintakyvyssä ja terveydessä voivat vaikuttaa myös asumismuodon valintaan.

Katso täältä, mitä asumisen vaihtoehtoja on kotona pärjäävälle ja hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevalle.​​​

pic Asumisen vaihtoehdot kotona pärjääjälle

Ikääntyneen on hyvä pohtia asumismuotonsa sopivuutta ajoissa.

pic Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito on uusi palvelumuoto kotihoidon ja palveluasumisen välimaastossa.

pic Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Jos iäkäs henkilö ei enää pärjää kotonaan sinne tuotavan avun turvin, on asumisen vaihtoehtona palveluasuminen.

pic Laitoshoito

Jos ympärivuorokautinen hoito ei ole mahdollista kotona tai tehostetussa palveluasumisessa, on tarve laitoshoidolle.


asuminen; ikääntyneet; huolenpito; koti; vaihtoehdot