Väestön ikääntyminen Suomessa

Suomen väestö ikääntyy, koska syntyvyys pienenee ja elinajanodote kasvaa.

​Suomen väestö ikääntyy. Ikääntyminen johtuu sekä pienestä syntyvyydestä että elinajanodotteen kasvusta. Koko Suomen väkiluku oli vuoden 2017 lopussa 5,513 miljoonaa. Tästä 21,4 % (N=1,179 milj.) oli yli 65-vuotiaita. Väestöennusteiden mukaan yli 65-vuotiaiden osuus Suomessa kasvaa 25,6 %:iin (N=1,476 milj.) vuoteen 2030 mennessä. Nykytila ja ennusteet yli 65-vuotiaiden prosenttiosuuden kehityksestä vaihtelevat selvästi eri kuntien välillä.

Elinajanodote on ollut pitkään kasvussa. Vastasyntyneen suomalaisen elinajanodote oli vuonna 2016 naisilla 84,1 vuotta ja miehillä 78,4 vuotta. Alle vuoden ikäisten elinajanodotteen ennustetaan nousevan vuoteen 2080 mennessä 91,1 vuoteen naisilla ja 87,0 vuoteen miehillä. Elinajanodotteessa on suuria eroja tuloryhmien välillä.

Syntymähetken elinajanodote voi olla toinen kuin elinajanodote myöhemmin tarkasteltuna. Viimeaikaisten ennusteiden mukaan esimerkiksi puolet vuosina 1975-1977 syntyneistä pojista saavuttaa 86 vuoden iän ja tytöistä 91 vuoden iän. Joka viides vuosina 1975-1977 syntyneistä naisista elää todennäköisesti vähintään 100-vuotiaaksi, ja viidennes miehistä puolestaan vähintään 95-vuotiaiksi.

Hyvin iäkkäiden ihmisten määrä kasvaa Suomessa nopeasti. Siinä missä 1970-luvulla Suomessa oli vain kolmisen tuhatta 90-vuotiasta, on heitä tällä hetkellä jo noin 50 000. Ennusteen mukaan vuonna 2065 yli 90-vuotiaita on jo 190 000.

ikääntyminen; ikääntyvä väestö

Kyllä

Päivitetty  8.2.2023