Ikääntynyt, iäkäs vai vanha?

Kuka on ikääntynyt? Ketä voi kutsua iäkkääksi tai vanhaksi? Mielenterveystalon tuottamalla videolla eläkeläinen, psykologi Pirkko Lahti kertoo aiheesta.

​​​

​Ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää sille, kuka on ikääntynyt. Terveet elinvuodet ovat lisääntyneet ja sen myötä myös vanhuus on siirtynyt myöhemmäksi. Erityisesti nuoremmat eläkeläiset ovat aiempaa parempikuntoisia.

​​​Suomen lainsäädännössä ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa väestöä eli yli 65-vuotiaita.

Iäkäs henkilö on laissa määritelty puolestaan sellaiseksi, jonka toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta.

ikääntyvät

Kyllä

Päivitetty  8.2.2023