Ikääntyneen väestön terveys ja toimintakyky

Suurin osa ikääntyneestä väestöstä elää arkeaan itsenäisesti. Hyvin iäkkäillä on eniten terveys- ja toimintakykyongelmia.

Vuonna 2015 suurin osa Suomen yli 65-vuotiaasta väestöstä, lähes miljoona henkilöä eli arkeaan itsenäisesti. Palveluja käytti säännöllisesti noin 150 000 henkilöä. Säännöllisesti kotiin annettavia palveluja, kotihoitoa ja omaishoidon tukea sai puolestaan 95 000 henkilöä. Muualla kuin yksityiskodeissa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa sai reilut 50 000 yli 65-vuotiasta.

Nuoremmat eläkeläiset ovat nykyään parempikuntoisia kuin ennen, ja vanhemmissa ikääntyneissäkin on vielä aktiivisia ja toimintakykyisiä. Yli 85-vuotiaiden keskimääräinen terveydentila ja toimintakyky ovat kuitenkin 15 viime vuoden aikana pysyneet suurin piirtein samalla tasolla. Iäkkäinä miehet ovat parempikuntoisia kuin naiset. Naiset puolestaan elävät miehiä pidempään.

Väestön vanheneminen on tuonut mukanaan uuden kansantaudin, muistisairaudet. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan yli 190 000 muistisairasta henkilöä. Valtaosa sairastuneista on yli 80-vuotiaita, vaikka muistisairauksia esiintyy myös työikäisillä. Pitkäaikaishoidossa olevista ikääntyneistä kolme neljästä sairastaa muistisairautta.

toimintakyky; terveys; ikääntyvä väestö

Kyllä

Päivitetty  8.2.2023