Ikääntyminen ja elämänmuutokset

Ikääntyminen tuo mukanaan uusia asioita ja muutoksia.

Eläkkeelle siirtyminen

Ikääntymiseen liittyy monenlaisia uusia asioita ja muutoksia. Eläkkeelle siirtyminen on yksi elämänmuutos, jolla on yksilöllisesti erilaisia merkityksiä. Joku voi olla innostunut ja helpottunut eläkkeelle jäädessään, kun taas jollekin toiselle muutos aiheuttaa epävarmuutta ja luopumisen tuskaa.

On hyvä antaa itselleen aikaa tottua uuteen elämäntilanteeseen. Alun totuttelun jälkeen monet kokevat eläkkeellä olon onnellisena elämänvaiheena. Eläkkeellä on usein mahdollisuus miettiä, minkälaisia asioita haluaa sisällyttää elämäänsä. Voi olla tilaisuuksia harrastaa, oppia uutta ja nauttia ystävien ja läheisten seurasta. Aiemmin toteutumattomat haaveet voivat saada tilaa.

Muutokset ja menetykset

Eläkeikään sisältyy toisaalta myös sellaisia muutoksia ja menetyksiä, jotka vaativat mieleltä joustavuutta, sitkeyttä ja sopeutumiskykyä. Muutoksia aiheuttamassa voivat olla erityisesti omat tai läheisten sairaudet ja niihin liittyvät toimintakyvyn muutokset. Myös huoli taloudellisesta toimeentulosta voi kuormittaa.

Tarvittaessa apua

Kenenkään ei tarvitse selviytyä yksin. Mieltä askarruttavista asioista on hyvä puhua vaikka ystävien ja läheisten kanssa sekä tarvittaessa hakea rohkeasti apua ja tukea. Esimerkiksi oma kunta, yhdistykset ja vapaaehtoistoiminta voivat olla avuksi.

elämänmuutokset; ikääntyminen

Kyllä

Päivitetty  8.2.2023