Muu kunnalta saatava apu

Tällä sivulla kerrotaan lyhyesti siitä, mitä palveluja kunta tarjoaa kotihoidon lisäksi.

Alla oleva lista kunnan tarjoamista palveluista on viitteellinen. Lisätietoa palveluista ja niiden hakemisesta saat kuntasi sosiaalipalvelutoimistosta, seniorineuvonnasta tai muusta vastaavasta palveluohjauksen yksiköstä.

Haitarin otsikkotaso2
Liikkumista tukevat palvelut

Iän karttuessa mahdollisuudet itsenäiseen asiointiin kodin ulkopuolella saattavat heikentyä alentuneen liikuntakyvyn vuoksi.

Kunnissa voidaan järjestää liikkumista tukevina palveluina esimerkiksi palvelubussitoimintaa, joka on tarkoitettu kaikille kuntalaisille helpottamaan asiointimatkoja. Jos toimintakyky on alentunut, voi hakea myös kuljetuspalvelua, esimerkiksi taksikyyteinä. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää joko sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain nojalla.

Hoitotarvikejakelu

Kotona asumista sekä kotihoitoa voidaan tukea antamalla asiakkaalle lähetteellä hoitotarvikejakelun maksuttomia hoitovälineitä ja -tarvikkeita. Näiden tarkoituksena on helpottaa pitkäaikaisten sairauksien aiheuttamia hoitokustannuksia ja edistää kotona tapahtuvaa hoitoa.

Kotisairaala

Asiakkaalla on mahdollisuus saada kotisairaalan palveluja, jos hän tarvitsee sairaanhoitoa kotiin. Lääkäri tekee tällöin lähetteen kotisairaalan palveluihin. Myös saattohoito on mahdollista järjestää kotona kotisairaalan ja kotihoidon avun turvin

Lyhytaikaishoito

Lyhytaikaishoitoa ovat lomapaikat, vuorohoito ja kuntoutusjaksot. Lyhytaikaishoito on tilapäistä hoitoa, jonka ajankohta sovitaan etukäteen ja siitä tehdään aina palvelupäätös.

Lomapaikat on tarkoitettu ensisijaisesti omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen, kotona selviytymisen ja omaishoitajan jaksamisen tukemiseen sekä pysyvän laitoshoidon tarpeen ehkäisyyn.

Vuorohoito on tarkoitettu kotona selviytymisen ja hoitavan omaisen jaksamisen tukemiseen sekä pysyvän laitoshoidon tarpeen ehkäisyyn. Vuorohoitojaksot ovat aina säännöllisiä ja toistuvia, jolloin ne vuorottelevat kotona asumisen kanssa.

Kuntoutusjaksot on tarkoitettu esimerkiksi sairaalajakson jälkeiseen kuntoutukseen tukemaan kotiin paluuta.

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus kattaa esimerkiksi fysioterapian, puheterapian, toimintaterapian ja apuvälinepalvelut.

Kuntoutus on perusteltua, kun kuntoutuja tarvitsee apua liikkumiseen, kodin arkiaskareista selviytymiseen tai esimerkiksi päivittäisten toimien harjoitteluun. Kuntoutuksella pyritään kuntoutujan toimintakyvyn kohenemiseen, mutta myös kuntoutujan palvelutarpeen vähenemiseen.

Asiakassuunnitelmaa arvioidaan säännöllisin väliajoin ja/tai tarpeen mukaan.​

Veteraanien ja sotainvalidien etuudet

Veteraaneille ja sotainvalideille on olemassa erilaisia etuuksia ja palveluja, joissa on kuntakohtaisia eroja. Yksi veteraanien etuuksista on veteraanikuntoutus. Valtion määrärahoilla tuetaan myös muuten veteraanien hyvinvointia.

ikääntyneet; kunnalliset palvelut; apu

Kyllä

Päivitetty  9.2.2023