Kuka on omaishoitaja?

Omaishoitaja pitää huolta omaisestaan tai muusta läheisestään, joka ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

​Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoitajan antama hoito varmistaa sen, että avun tarvitsija voi elää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Suomessa on kaikkiaan yli 350 000 henkilöä, jotka ovat pääasiallisessa vastuussa läheisensä huolenpidosta. Omaishoito koskettaa kaikenikäisiä ihmisiä eri elämänvaiheissa. Etäomaishoivaa antaviakin on paljon; heitä, jotka matkustavat viikonloppuisin auttamaan läheistään ja varmistavat hänen pärjäämisensä seuraavan viikon aikana.

Laissa omaishoidon tuesta omaishoitajan määritelmä on tiukempi: omaishoitaja on henkilö, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen ja saa omaishoidontukea. Vuonna 2018 omaishoidon tukea sai 47 500 henkilöä.

Omaishoidontuki

Omaishoidontukea voi hakea kunnalta. Se on kunnan harkinnanvaraista sosiaalipalvelua, jota voidaan myöntää kunnissa siihen tarkoitukseen varatuista määrärahoista.

Omaishoidontuki on palvelukokonaisuus, johon sisältyvät:

  • omaishoitajalle annettava palkkio
  • hoidettavalle annettavat palvelut
  • omaishoitajan jaksamista tukevat palvelut

Omaishoitoa koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä kuntasi vammais- tai vanhuspalveluihin. ​

​​​
omaishoidontuki; omaishoitajat

Kyllä

Päivitetty  8.2.2023