Kotona asumisen tukipalvelut

Jos esimerkiksi ruoan laittaminen tai siivous kuormittaa liikaa, helpotusta arkeen voi saada tukipalveluista.

Suomessa on meneillään laaja sosiaali- ja terveyspalvelujen muutos. Se koskee kaikkia kansalaisia ja ikääntyneiden kohdalla muutos on suuri. Palveluja toteutetaan hyvin usein eri paikoissa ja eri tavoin kuin ennen. Myös palvelujen maksut muuttuvat. Tätä kirjoitettaessa monet kokonaisuudet ovat vielä muutoksessa. Sivuja päivitetään sitä mukaa, kun tiedot täsmentyvät.

Tukipalvelut

Ateriapalvelu, siivouspalvelu ja muut tukipalvelut ovat monesti ensimmäisiä palveluja, joita tarvitaan itsenäisen asumisen tueksi. Tukipalvelujen kattavuuteen ja hankintaan liittyvää opastusta saa oman kunnan sosiaalipalvelutoimistosta, seniorineuvonnasta tai muusta vastaavasta palveluohjauksen yksiköstä.

Erilaisia tukipalveluja voi hakea ja ostaa kunnan kautta, vaikka ei tarvitsisi muuta kunnallisen kotipalvelun tai kotihoidon tarjoamaa tukea. Palveluilla on yleensä kuntakohtainen hinnasto. Kunta voi tuottaa tukipalvelut itse tai ostaa ne yksityisiltä palveluntuottajilta.

Tukipalveluja voi ostaa myös suoraan yksityisiltä palvelujen tuottajilta silloin, kun se itselle sopii. Tällöin voi käyttää hyväksi verotuksen kotitalousvähennystä. On tärkeä huomioida myös mahdollinen yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuus.

Tukipalvelujen valikoima on aina kuntakohtainen. Omasta asuinkunnasta saattaa löytyä seuraavia palveluja:

Haitarin otsikkotaso2
Ateriapalvelu

Kotiin on mahdollista tilata kylmiä ja lämpimiä aterioita viikon jokaiselle päivälle tai osaksi viikkoa. Kotiateriapalvelua tuottavat yritykset. Kotiateriapalvelua voi ostaa myös sosiaalihuoltopalveluna arvonlisäverottomaan hintaan.

Jos liikkumiskyky sallii ja kunnassa on ateriapalvelupiste, voi käydä myös siellä syömässä.

Kauppapalvelu

On tilanteita, jolloin kauppapalvelu voi olla hyvä ratkaisu. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi äkillinen sairastuminen, liikkumisen vaikeudet tai auton huolto. Kauppapalvelu on maksullista.

Joillakin kauppapalveluyrittäjistä on verkkokauppa, josta kirjautumisen jälkeen voi tilata kauppatarvikkeet internetin kautta.

Kylpy- tai saunapalvelu

Kylpy- tai saunapalvelu myönnetään joissakin kunnissa henkilölle, jonka pesutilat kotona ovat puutteelliset tai jonka peseytyminen hoituu helpommin muualla.

Päivätoiminta

Päivätoiminta on suunnattu kotona asumisen ja selviytymisen tueksi. Sen tavoitteena on tarjota asiakkaiden tarpeista lähtevää kuntouttavaa ja virikkeellistä toimintaa sekä sosiaalisia kontakteja. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joilla ei ole mahdollisuutta käydä omatoimisesti muissa harrastuksissa ja palveluissa.

Päivätoiminnan avulla voidaan järjestää myös omaishoitajan lakisääteisiä vapaapäiviä, joilla tuetaan omaishoitajia ja heidän jaksamistaan.

Päivätoimintaa on arkisin klo 8-16 välillä. Kuljetus päiväkeskukseen järjestetään tarvittaessa.

Saattajapalvelu

Omaisten tai vapaaehtoisten saattaja-apua tarvitaan yleensä esimerkiksi postissa ja pankissa asioimiseen. Kotihoidon työntekijä voi toimia ikäihmisen saattajana poikkeustapauksissa, esimerkiksi silloin kun muistisairas käy lääkärin vastaanotolla.

Saattajapalvelu kuuluu nykyään virallisesti sosiaalihuoltolain mukaisiin liikkumista tukeviin palveluihin.

Siivousapu

Joissakin kunnissa iäkkäiden on mahdollista saada tukea siivoukseen. Pääsääntöisesti siivouspalvelut ja kodin taloustyöt ohjataan kuitenkin ostamaan yksityisesti. Siivouspalvelua voi hankkia myös sosiaalihuoltopalveluna arvonlisäverottomaan hintaan. Siivouskustannukset voi vähentää myös verotuksessa kotitalousvähennyksenä.

Turvapalvelut

Turvapuhelinpalvelu voi lievittää ikääntyneen turvattomuuden kokemusta. Palveluun kuuluvaa turvaranneketta painamalla saa yhteyden turvakeskukseen, josta voi pyytää apua.

Turvapuhelimeen on mahdollista liittää myös muita turvallisuutta lisääviä palveluita, kuten kaatumishälytin, palohälytin, ovihälytin tai liesivahti.

Turvapuhelinpalvelun voi käynnistää ikääntynyt itse tai ikääntynyt yhdessä läheisensä kanssa. Turvapuhelinpalvelu on maksullista.

Vaatehuolto

Vaatteiden ja vuodevaatteiden pesu joko asiakkaan omalla pesukoneella, taloyhtiön koneella tai kunnan pesulassa voi kuulua kunnan tukipalvelujen valikoimaan. Asiakkaan ja hänen läheisensä täytyy yleensä silloinkin huolehtia itse mattojen ja verhojen pesemisestä tai pesettämisestä.


ikääntyneet; kotona asuminen; tukipalvelut

Kyllä

Päivitetty  9.2.2023