Apuvälineistä apua arkeen

Apuvälinepalvelut ovat  kunnan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja.

Apuvälineitä on moneen eri tarpeeseen. Niiden avulla tuetaan, ylläpidetään tai parannetaan toimintakykyä ja hyvinvointia. Monet apuvälineet paitsi helpottavat arkea, myös lisäävät turvallisuutta.

Jos toimintakyky on alentunut, apuvälineitä voi kysyä oman kunnan apuvälineyksiköstä (fysio- ja toimintaterapiasta). Monia apuvälineitä voidaan lainata lyhyt- tai pitkäaikaiseen lainaan. Joissakin tapauksissa apuvälineen voi saada omaksi lääkärin allekirjoittamaa maksusitoumusta vastaan.

Apuvälinepalvelut kuuluvat kunnan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin.

Apuvälinepalveluihin kuuluvat:

  • apuvälinetarpeen arviointi
  • apuvälineen sovitus ja hankinta
  • käytön opetus ja seuranta
  • apuvälineen huolto ja korjaus

Apuvälineitä voi ostaa myös itse. Joitakin pienapuvälineitä löytyy nykyään isojen markettienkin valikoimista. Lisäksi on monia apuvälineiden myyntiin erikoistuneita liikkeitä, joista saa myös opastusta apuvälineen käyttöön. Hyvä tapa tutustua apuvälineiden laajaan valikoimaan voi olla - internetin ohella - myös käynti ikääntyneille kohdistetuilla messuilla.

apuvälineet; ikääntyneet; arki; apu

Kyllä

Päivitetty  9.2.2023