Kaltoinkohtelu

On erittäin tärkeää tunnistaa ikääntyneen kaltoinkohtelu, jotta siihen voidaan puuttua.

Ikääntyneiden kaltoinkohtelulla tarkoitetaan luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaa tekoa tai tekemättä jättämistä, joka vaarantaa ikääntyneen hyvinvoinnin, terveyden tai turvallisuuden.

Ikääntyneiden kaltoinkohtelu on:yli 65-vuotiaisiin kohdistuvaa

  • fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa
  • seksuaalista hyväksikäyttöä
  • taloudellista hyväksikäyttöä
  • hoidon ja avun laiminlyömistä
  • muuta oikeuksien rajoittamista
  • loukkaamista ja ikäihmisen ihmisarvoa alentavaa kohtelua

Kaltoinkohtelun tunnistaminen ei ole aina helppoa

Ikääntyneen kaltoinkohtelun tunnistaminen on erittäin tärkeää, koska se aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja heikentää ikääntyneen hyvinvointia ja toimintakykyä.

Kaltoinkohtelun tunnistaminen ja tunnustaminen ei ole kuitenkaan aina helppoa. Huonoa kohtelua kokenut voi tuntea tapahtuneesta syyllisyyttä tai häpeää. Tämän vuoksi hän voi esimerkiksi peitellä fyysisen pahoinpitelyn merkkejä. Aina iäkäs henkilö ei itse edes ymmärrä joutuneensa kaltoinkohtelun kohteeksi.

Kaltoinkohtelu aiheuttaa usein muutoksia ikääntyneen käyttäytymisessä. Nämä muutokset voivat saada läheisten huolen heräämään.

Lisätietoa kaltoinkohtelun tunnistamisesta löytyy Suvanto ry:n verkkosivuilta. Sieltä löytyy tietoa myös siitä, mistä kaltoin kohdeltu voi hakea apua tilanteeseen.

Huoli-ilmoituksen tekeminen

Kuka tahansa ikääntyneen tilanteesta huolestunut henkilö voi tehdä kunnan sosiaalitoimeen huoli-ilmoituksen/ vanhustensuojeluilmoituksen. Pelkkä huoli todella riittää ilmoituksen tekemiseen.

Huoli-ilmoituksen tekoon on useissa kunnissa monta tapaa. Sen voi tehdä puhelimitse tai tapaamalla kunnan sosiaalitoimen työntekijän. Joissakin kunnissa ilmoituksen teko onnistuu myös kunnan sivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Ilmoituksen voi halutessaan tehdä nimettömänä. Työntekijöillä on velvollisuus tutkia jokainen tehty ilmoitus.

 

Kyllä

Päivitetty  13.2.2023