Tukea taloudelliseen pärjäämiseen

Ikääntyminen voi tuoda elämään monenlaisia muutoksia. Yhteiskunnan tarjoamat palvelut ja etuudet turvaavat myös taloudellista pärjäämistä muuttuvissa tilanteissa.

​​​​​ Taloudelliset huolet voivat olla hyvin kuormittavia ja ne vaikuttavat arkeen kokonaisvaltaisesti. Yhteiskunnan tarjoamat palvelut ja etuudet turvaavat taloudellista pärjäämistä.

Muuttuneessa elämäntilanteessa eläketulot eivät välttämättä riitä. Esimerkiksi sairastuminen tai puolison kuolema ovat elämänmuutoksia, joiden seurauksena voi olla oikeutettu taloudelliseen tukeen.

Mikäli rahat eivät riitä jokapäiväisiin ja välttämättömiin menoihin, kannattaa taloudellisen tilanteen kartoittamiseen pyytää apua etuuksia myöntäviltä tahoilta. Jos talousasiat aiheuttavat huolta oman tai puolison sairastumisen yhteydessä, neuvoja voi saada esimerkiksi sairaalan sosiaalityöntekijöiltä.

Taloudellista tukea haetaan pääasiallisesti Kelasta. Myös oman kotikunnan sosiaalihuollosta voi saada taloudellista tukea omaishoidon tuen ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen muodossa. Lisäksi kunnista löytyy talous- ja velkaneuvontaa, joka on tarkoitettu auttamaan maksuvaikeuksissa olevia ja löytämään ratkaisuja velkaongelmiin.

sosiaalietuudet; tukeminen (rahallinen); palvelu

Kyllä

Päivitetty  13.2.2023