Sosiaaliset suhteet

Sosiaalinen aktiivisuus vaikuttaa toimintakykyyn. Ihmiset, jotka ovat aktiivisia ja joilla on hyvät sosiaaliset verkostot, voivat muita paremmin.

Seuran tarve on yksilöllistä. Osa viihtyy paremmin yksin, osa taas toisten ympäröimänä. Myönteiset ihmissuhteet ovat kuitenkin aina osa hyvää arkea.

Mistä voi löytää uusia ystäviä?

Erityisesti monet yksin asuvat ja paljon palveluja tarvitsevat ikääntyneet kokevat itsensä yksinäisiksi. Yksinäisyyden tunne voi heikentää elämänlaatua merkittävästikin.

Ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitoon löytyy useita erilaisia vaihtoehtoja. Mielekästä toimintaa voi löytää esimerkiksi järjestöjen ja seurakuntien kerhoista ja muusta toiminnasta.

Mikäli kodin ulkopuolella liikkuminen itsenäisesti ei onnistu, ystävää voi tiedustella seurakunnalta tai eri järjestöistä. Jos toimintakyky on alentunut, myös kunnan järjestämään päiväkeskustoimintaan hakeminen voi olla hyvä ratkaisu.

Nykyään sosiaaliseen elämään voi osallistua myös kotisohvalta käsin puhelimen, sähköpostin ja/ tai internet-yhteyden avulla. Monille tämäkin on luonteva osa arkea.

Mikäli on voimavaroja auttaa muita, voi toimia halutessaan vapaaehtoisena. Voi esimerkiksi avustaa tapahtumassa, pitää seuraa palvelutalon asukkaalle tai opastaa muita ihmisiä harrastamansa asian pariin.

voimavara; ikääntyneet; ihmissuhteet; ystävät

Kyllä

Päivitetty  13.2.2023