Oikeusturva ja edunvalvonta

​​Oletko huolehtinut oikeusturvastasi?

​Oikeudellinen ennakointi

Oikeudellinen ennakointi tarkoittaa tulevaisuuden suunnittelua ja varautumista mahdolliseen omaan kyvyttömyyteen tehdä päätöksiä. Oikeustoimikelpoinen henkilö voi määrätä omista oikeuksistaan ja tehdä erilaisia oikeustoimia, laatia esimerkiksi edunvalvontavaltuutuksen.

Oikeudellista ennakointia vaativat esimerkiksi pankkiasioiden hoitaminen, omaisuuden mahdollinen myyminen, viranomaisten luona asiointi, erilaisten sopimusten purkaminen sekä hoitoa ja hoivaa koskevat asiat.

Edunvalvontavaltuutuksessa annetaan usein myös hoitoa ja hoivaa koskevia valtuuksia. On kuitenkin hyvä laatia lisäksi myös kirjallinen hoitotahto.

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltakirjalla henkilö voi valtuuttaa itse valitsemansa henkilön hoitamaan asioitaan tilanteessa, jossa olisi siihen itse kykenemätön esimerkiksi sairauden tai tapaturman seurauksena. Edunvalvontavaltakirjalla vältetään holhoukseen liittyvä byrokratia ja viranomaisvalvonnan kustannukset.

Edunvalvontavaltakirja säilytetään itsellä, eikä sitä voi toimittaa maistraattiin etukäteen. Jos edunvalvontavaltakirjaa jossain vaiheessa todella tarvitaan, toimitetaan alkuperäinen, allekirjoitettu valtakirja maistraattiin.

Maistraatti vahvistaa valtakirjan voimaan tulon:

  • jos sen laatija ei voi enää hoitaa omia asioitaan
  • on olemassa vahvistamista puoltava lääkärinlausunto laatijan terveydentilasta
  • toimitettu valtakirja on alkuperäinen
  • on tehty hakemus edunvalvontavaltakirjan vahvistamiseksi

Edunvalvojan määrääminen

Jos henkilö ei enää itse kykene hoitamaan asioitaan, eikä edunvalvontavaltuutusta omien asioiden hoitamiseen ole ennakkoon tehty, on viimesijaisena vaihtoehtona henkilön etuja turvaavan edunvalvojan määrääminen. Edunvalvojan tehtävänä on huolehtia päämiehen taloudellisista asioista ja varmistaa, että hän saa asianmukaista hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta.

edunvalvonta; ikääntyneet; oikeudellinen asema; ennakointi

Kyllä

Päivitetty  13.2.2023