Liikunta kuntouttaa

Liikunnan avulla myös kuntoutetaan ja parannetaan terveyttä ja toimintakykyä.

Liikunnan ja arkisen aktiivisuuden avulla paitsi ennaltaehkäistään monia sairauksia, myös kuntoutetaan sairauksien ilmaannuttua.

Vaikka toimintakyky ja terveys olisivatkin heikentyneet, voi liikuntaharjoittelua lähes aina jatkaa jossain muodossa.

Millainen liikunta on hyväksi?

Harjoittelun täytyy olla sekä turvallista että vaikuttavaa ja harjoittelu on hyvä suunnitella yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Harjoitteluohjelman suunnittelussa asiantuntija-apua voi antaa esimerkiksi fysioterapeutti. Monissa kunnissa toimii myös koulutettuja vertaisohjaajia tasapaino- ja lihasvoimaharjoitteluryhmissä ja ulkoiluystävinä.

Apuvälineen käyttö mahdollistaa monesti liikuntaharjoittelun aloittamisen tai jatkamisen. Liikkumiskyvyn kannalta tärkeää on usein erityisesti alaraajojen ja keskivartalon lihasvoimien vahvistaminen ja tasapainon harjoittaminen.

Myös arkiliikunta on terveyden kannalta tärkeää. Kaikenlainen liikkeellä olo parantaa liikkumiskykyä ja ikääntymisen myötä istumisen vähentämisen merkitys terveydelle lisääntyy.

Jos sinulla on jokin sellainen sairaus, jonka epäilet olevan este liikuntaharjoittelulle, voit kysyä ohjeita aloittamiseen lääkäriltä. Sairauteesi liittyvää ohjausta liikunnan harrastamiseen ja arjessa pärjäämiseen saatat löytää myös Terveyskylän muista taloista:

liikunta; kuntoutuminen; ikääntyneet; toimintakyky; sairaus

Kyllä

Päivitetty  13.2.2023