Liikunta edistää terveyttä ja toimintakykyä

Liikunnan harrastaminen ja arkiliikunta edistävät terveyttä ja toimintakykyä.

Liikuntaharjoittelulla voidaan edistää terveyttä ja toimintakykyä. Liikunta vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti.

Oikeanlaisen liikunnan myönteiset vaikutukset sydän- ja verenkiertoelimistölle ja tuki- ja liikuntaelimistölle ovat hyvin tunnettuja. Liikunta myös parantaa mielialaa, unen laatua, oppimista ja aivotoimintaa yleensäkin.

Millainen liikkuminen on ihanteellista?

Liikunnan olisi hyvä olla monipuolista ja sisältää sekä kestävyys-, tasapaino- että lihasvoimaharjoitteita. Lisäksi ikääntyneet hyötyvät liikkuvuutta ja notkeutta lisäävästä harjoittelusta.

Liikunnan aloittamisessa on hyvä olla maltillinen. Tuloksia saavutetaan säännöllisellä harjoittelulla, jonka vaativuus ja kuormittavuus lisääntyvät asteittain. Harjoittelun aiheuttamia tuntemuksia ja vastetta on tärkeä seurata ja sopeuttaa harjoittelua niiden mukaan.

Arkiliikuntakin on terveyden kannalta erittäin tärkeää. Sitä kutsutaan myös hyötyliikunnaksi tai perusliikunnaksi. Esimerkiksi pihapuuhat ja kotitöiden teko ovat arkiliikuntaa.

liikunta; ikääntyneet; toimintakyky; terveys

Kyllä

Päivitetty  13.2.2023