Asunnon muutos- ja korjaustyöt

Asunnon muutos- ja korjaustyöt voivat olla tarpeen, jotta asunnosta tulee esteetön ja turvallinen myös iäkkäälle.

Jos kotitalo tai asunto ei ole esteetön, asuntoa voi joutua remontoimaan sellaiseksi, että kotona asuminen on mahdollista ja turvallista, vaikka toimintakyvyssä tapahtuisi heikkenemistä.

Kodin toimivuutta ja turvallisuutta kannattaa miettiä hyvissä ajoin. Tällöin muutosten tekemiselle jää mahdollisimman paljon aikaa.

Jos toimintakyky on alentunut ja oma koti on esimerkiksi liian iso itsenäisesti hoidettavaksi, on ensisijainen ratkaisu monesti muutto toimivampaan omistus- tai vuokra-asuntoon.

Korjaustyön ja muutostarpeiden arvioinnissa ja suunnittelussa apua voi saada Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojilta. He avustavat tarvittaessa myös korjausavustuksen hakemisessa. Neuvonta on yli 65-vuotiaille maksutonta.

Korjausavustus

Ikääntyneen on mahdollista hakea asuntoon korjausavustusta. Avustuksen myöntämisperusteet ovat seuraavat:

  • ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi,
  • ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen
  • ruokakunnan tulot eivät saa ylittää asetettuja rajoja
  • varallisuutta ei saa olla siinä määrin, että asunnon korjaus onnistuisi ilman avustustakin

Vuonna 2017 tuli voimaan uusi korjausavustuslaki. Lain myötä korjausavustusten myöntäminen siirtyi kunnista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle. Korjausavustusta koskeva hakemus jätetään siis ARAan. ARA tekee myös avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. On tärkeää, ettei korjaustöitä aloiteta ennen virallista päätöstä.

ARA myöntää myös hissiavustusta kerrostalohissien rakentamiseen sekä avustusta liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus).

esteettömyys (käytön tai liikkumisen); asuminen; muutos; korjaus; turvallisuus; ikääntyneet

Kyllä

Päivitetty  13.2.2023