Asumisen turvallisuus

On monia keinoja parantaa asumisen turvallisuutta.

Tällä hetkellä lähes puolet 75 vuotta täyttäneistä asuu kodissaan yksin. Palvelurakenteita uudistetaan Suomessa parhaillaan siihen suuntaan, että iäkäs ihminen pystyisi asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, jopa elämänsä loppuun asti. Asumisen turvallisuutta ja toimivuutta onkin hyvä pohtia ajoissa.

Asuintilojen esteettömyys ja apuvälineet

On monia asioita, joihin voi kiinnittää etukäteen huomiota, jotta kotona asuminen olisi turvallisempaa. Onko asunnossa kynnyksiä tai portaita, ja olisiko asunnossa liikkuminen mahdollista myös apuvälineen kanssa? Asuintilojen muuntelulla voidaan esimerkiksi keskittää asumista alakertaan, jolloin portaita ei tarvitse kulkea.

Valppaudella arjen askareissa, varautumisella sekä pienilläkin toimenpiteillä voi lisätä turvallista asumista. Kaatumisia ja liukastumisia voi estää huonekalujen sijoittelulla, riittävillä kulkuväylillä, mattojen poistamisella ja hyvällä valaistuksella. On myös hyvä tarkistaa, että kotona on ensiapulaukku, toimiva palovaroitin ja alkusammutusvälineet.

Kaatumisia voidaan ehkäistä monin tavoin. Liikkumisen eri apuvälineet ovat hyvä tuki, ja niitä on hyvä hyödyntää riittävän varhain niin sisä- kuin ulkotiloissakin.

Joissakin kunnissa on mahdollista saada fysioterapeutti kotikäynnille arvioimaan, mitä liikkumisen tai arjen apuvälineitä tai esimerkiksi tukikahvoja voisi asuntoon saada lisäämään turvallisuutta ja sujuvaa arkea.

asuminen; ikääntyneet@@MARKER@@ turvallisuus

Kyllä

Päivitetty  13.2.2023