Asuminen

Yleensä oma koti on se paikka, jossa halutaan elää. Ihanteellista on,​  jos koti ja asuinolot ovat sellaiset, että turvallinen ja itsenäine​​n asuminen on mahdollista, vaikka toimintakyvyssä tapahtuisi ikääntymisen myötä muutoksia.​


 

pic Asumisen turvallisuus

Miten asumisen turvallisuutta voidaan parantaa?

pic Asunnon muutos-ja korj​austyöt

Tarvitaanko asuntooni remonttia, jotta se olisi turvallinen ikääntyessä? Mitä ovat korjausneuvonta ja korjausavustus?


asuminen; ikääntyneet; muutostyöt; turvallisuus; korjaus