Ajankohtainen

Verkkovalmennuksen avulla voi ennakoida eläkkeelle siirtymistä

Julkaistu 1.12.2020 7.00

Metropolian geronomiopiskelijat (AMK) ovat laatineet oppilaitosyhteistyönä Terveyskylälle käsikirjoituksen, josta laaditaan valmennus eläkkeelle siirtyjille.

​​​​​Suomessa on tällä hetkellä eläkeläisiä enemmän kuin koskaan aiemmin. Nykyään ihmiset elävät yhä vanhemmiksi suhteellisen hyväkuntoisina ja eläkeläiselämää saatetaan viettää jopa vuosikymmeniä. Kyse on merkittävästä ajanjaksosta elämänkulussa. Eläkkeelle siirtyminen voi kuitenkin herättää monenlaisia tunteita ja eläköitymiseen onkin hyvä valmentautua ennakkoon.

Ikääntyneen omat voimavarat ovat valmennuksen ydin

Metropolian geronomiopiskelijat (AMK ) laativat opinnäytetyönään Ikätaloon verkkovalmennuksen sisältösuunnitelman. Keskeisessä roolissa sisällön suunnittelussa olivat eläkkeellä olevat. Työpajassa opiskelijat selvittivät, millaisista voimavaroista eläkkeellä olevien elämä rakentuu. Valmennuksen suunnittelun lähtökohtana oli myönteinen asenne.

Verkkovalmennuksen sisältöaiheet perustuvat eläkkeellä olevien tunnistamiin voimavaroihin, joita olivat: vapaaehtoistyö, harrastukset, lapset ja lapsenlapset, liikunta ja fyysiset harrastukset, oma aika, hiljaisuus ja rauhoittuminen, uteliaisuus sekä metsä. Näiden lisäksi valmennuksen sisältöä rikastutettiin seuraavilla aiheilla: elinikäinen oppiminen, terveys, talous, positiivinen asenne, asuminen ja yhteisöllisyys sekä oikeusturva ja edunvalvonta.

Tavoitteena kaikille avoin valmennus

Verkossa suoritettavan eläkevalmennuksen etuna on sen tavoitettavuus. Verkkovalmennuksen voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta ja valmennuksen pariin voi aina palata. Tavoitteena on syventyä aihealueisiin rauhassa ja pohtia aiheiden merkityksellisyyttä omassa elämässä. Valmennuksesta haluttiin luoda kannustava ja oman elämän tarkasteluun rohkaiseva.

Opinnäytetyönä laadittu sisältösuunnitelma on luovutettu Ikätalolle jatkotyöstämistä varten. Tavoitteena on tulevaisuudessa julkaista kaikille avoin eläkkeelle jäävän verkkovalmennus Ikätalo.fi -verkkopalvelussa.

Lue lisää: