Ajankohtainen

Ikääntyneiden näkemyksiä digitaalisista palveluista arvioitiin opinnäytetyössä

Julkaistu 4.2.2020 8.10

Sähköinen asiointi yleistyy terveydenhuollossa. Opinnäytetyössä selvitettiin Ikääntyneiden näkemyksiä digitaalisista palveluista ja Ikätalon käyttökokemuksista.

Digitalisaatio tulee kansalaisille ja ikääntyneille yhä näkyvämmäksi, kun digitaaliset ratkaisut yleistyvät myös terveydenhuollossa. Muutokseen sopeutuminen vaatii uusien taitojen opettelua niin ammattilaisten kuin käyttäjien keskuudessa. Päivi Sokoffin ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ikääntyneiden näk​emyksiä digitaalisten terveyspalvelujen käytöstä. Opinnäytetyö toteutui yhteistyössä Ikätalon kanssa.

Kokemuksia Ikätalon palvelusisällöistä

Osana opinnäytetyötä arvioitiin Ikätalon sivustoja käyttäjätestauksen avulla. Hyvinkään sairaanhoitoalueella asuvat ikääntyneet tutustuivat Ikätalon sisältöihin ja arvioivat käyttökokemuksiaan. Terveyskylä ja Ikätalo olivat arviointiin osallistuneiden ikääntyneiden keskuudessa tunnettuja. Ikätalon sisällöt koettiin pääosin itselle hyödyllisiksi ja ulkoasua pidettiin selkeänä ja sisältöjä helppolukuisina ja ymmärrettävinä.

Ikätalon kehittämiseksi esitettiin ideana Verkkodiagnoosi-palvelua ja kiireellisessä tilanteessa kehotusta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon. Myös vertaisten kokemuksista oltiin kiinnostuneita lukemaan. Ikätalosta toivottiin tiedotettavan erityisesti paikallislehdissä sekä toimintakeskusten ja yhdistysten tapahtumissa.

Ikääntyneet digitaalisten palvelujen käyttäjinä

Yli 65-vuotiaiden keskuudessa voidaan havaita eroja osaamisessa ja asenteissa digitalisaatiota koskien. Käyttäjät arvioivat digitaalisten palvelujen käytön vaativan sopivan laitteen lisäksi käyttötaitoa sekä rohkeutta ja luottamusta omiin taitoihin.

Opinnäytetyössä digitaalisten palvelujen käyttöä edistäviksi tekijöiksi tunnistettiin muun muassa ohjeiden sekä neuvonnan ja opastuksen saatavuus, sovellusten säilyminen samanlaisina pitkään sekä tarvittavan tiedon löytyminen helposti. Tärkeitä tekijöitä olivat myös palvelun helppokäyttöisyys, selkeys ja yksinkertaisuus sekä ymmärrettävä sisältö ja kieli.

Digitaalisten palvelujen tulisikin olla helppokäyttöisiä ja ymmärrettäviä. Saavutettavat palvelut ovat käytettävissä helposti riippumatta käyttäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista. Julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten tulee jatkossa noudattaa saavutettavuutta edistäviä kansainvälisiä vaatimuksia. Näin tuetaan yhdenvertaista mahdollisuutta käyttää laadukkaita digitaalisia palveluja. Tavoitteena on, että palvelut ovat erilaisten käyttäjien tavoitettavissa eri päätelaitteilla kuten tietokoneella tai älypuhelimella.

Digitaaliset palvelut osana palveluketjuja

​​Perinteinen asiointi on edelleen suosittua ikääntyneiden keskuudessa. Ikääntyneiden joukossa ​on myös henkilöitä, jotka eivät​ koskaan ole käyttäneet digitaalisia terveyspalveluita. Tämän vuoksi digitaaliset palvelut ja perinteinen asiointi kehittyvät rinnakkain. Mahdollisuus terveydenhuollon ammattilaisen kohtaamiselle tulisi säilyä digitaalisten palvelujen rinnalla.

Harjoittelu tekee mestariksi ­­­­─ digitaitojen kehittäminen on mahdollista ja oppimisen avuksi voi hakea koulutusta ja ​tukea. Digitaaliset ratkaisut avaavat uusia mahdollisuuksia, kun terveyspalvelujen käyttö ei ole sidoksissa aikaan ja paikkaan. Hyvien kokemusten myötä myös oma suhtautuminen voi muuttua ajan myötä aiempaa myönteisemmäksi.

Lue lisää