Om kompressionsbehandling

Kompressionsbehandling kan genomföras med stödförband eller medicinska kompressionsstrumpor som förbättrar blodcirkulationen i benet och minskar svullnaden i vävnader.

​Förebyggande behandling av svullnad, alltså kompressionsbehandling, är den viktigaste metoden för att behandla och förebygga venösa bensår. Den kan också användas vid andra svullnader i de nedre extremiteterna, t.ex. lymfatiska svullnader.

Innan behandlingen inleds ska läkaren bedöma om den arteriella cirkulationen i benen är tillräcklig för kompressionsbehandling. Försiktighet bör iakttas vid lägre ABI-värden och en förebyggande behandling mot svullnad bör inte användas om ABI-värdet är lägre än 0,5. Kompressionsterapi bör också diskuteras med en läkare vid t.ex. svår eller obehandlad hjärtsvikt. Kompressionsbehandlingen inleds vanligen med stödförband och när svullnaden har avtagit övergår patienten till medicinska kompressionsstrumpor. Det finns olika typer av flexibla stödförband, med hög, medelhög och låg elasticitet samt flerlagersförband. Varje förbandstyp knyts med en skild knytningsteknik och frekvensen av bytena varierar.

Med regelbunden kompressionsbehandling kan de flesta venösa bensår botas inom några månader. Kompressionsbehandlingen minskar också risken för att såren återkommer. En effektiv behandling kräver att patienten är motiverad att använda kompressionsbehandling dagligen och ofta livet ut.

 

Kyllä

Uppdaterad  25.11.2022