Förebyggande av svullnad med hjälp av medicinska kompressionsstrumpor

När svullnaden har minskat med hjälp av stödförband är nästa steg att byta till medicinska kompressionsstrumpor. Stödförbandsbehandling används för att behandla svullnad och medicinska kompressionsstrumpor används för att förebygga svullnad.

Ett brett utbud av kompressionsstrumpor säljs numera i många affärer och onlinebutiker. Lätta stödstrumpor, eller resestrumpor, är endast avsedda för friska ben. De behandlar lindriga svullnader och gör benen mindre trötta. Medicinska kompressionsstrumpor är däremot strumpor som är utvalda eller tillverkade enligt patientens mått på u​nderbenen. Med hjälp av en vadpump minskar strumpornas tryck gradvis från fotled till knä. Medicinska kompressionsstrumpor förbättrar det venösa returflödet i de nedre extremiteterna, förebygger och minskar svullnad i extremiteterna genom att minska tryckskillnaden mellan kapillärerna och vävnaden samt främjar flödet av lymfvätska. Medicinska kompressionsstrumpor tillverkas i olika tryckklasser beroende på patientens behov.

Vårdpersonalen måste känna till tryckklasserna för medicinska kompressionsstrumpor för att kunna hänvisa patienterna till strumpor som är lämpliga för deras situation.

Haitarin otsikkotaso2
Tryckklasser

Trycket i medicinska kompressionsstrumpor uttrycks i millimeter kvicksilver (mmHg) vid ankeln, varifrån det gradvis minskar mot knäet. Vid bland annat kronisk venös insufficiens, behandling av bensår, vård efter blodpropp och i samband med åderbråckskirurgi rekommenderas klass II eller de högsta tryckstrumporna som patienten klarar av att bära. Hos äldre patienter kan till exempel strumpor av klass I ge bästa behandlingsresultat. Kompressionsstrumpor i klasserna III–IV används endast i vissa situationer, t.ex. vid särskilt allvarlig venös insufficiens eller lymfödem.

Införskaffning av medicinska kompressionsstrumpor

Medicinska kompressionsstrumpor köps i specialbutiker, eftersom de nedre extremiteterna måste mätas av en utbildad yrkesperson och de rätta strumporna väljas på grundval av mätningarna. På vissa orter finns det fysioterapeuter, lymfterapeuter eller fotterapeuter som är utbildade för att ta mått för kompressionsstrumpor. Mätningarna görs vanligtvis på morgonen, när svullnaden i de nedre extremiteterna är så liten som möjligt. Vanligtvis används en knälång kompressionsstrumpa för behandling. I specialbutiken får patienten alltid anvisningar för användningen av medicinska kompressionsstrumpor. Butikerna säljer också hjälpmedel som underlättar påklädningen av medicinska kompressionsstrumpor. Utbudet av kompressionsstrumpor som kan köpas på nätet är stort. Till exempel kan trycket från en strumpa som beställs enbart enligt skostorleken hamna på fel del av foten.

Priset på medicinska kompressionsstrumpor varierar mellan 70 och 400 euro, beroende på fotens och strumpans modell. Medicinska kompressionsstrumpor måste huvudsakligen bekostas av patienten. I vissa kommuner kan hälsocentralen på vissa villkor bevilja en betalningsförbindelse för medicinska kompressionsstrumpor som en del av den medicinska rehabiliteringen.

Medicinska kompressionsstrumpor slits ut och förlorar sin elasticitet vid användning. Därför bör strumporna alltid bytas ut var sjätte månad och de nedre extremiteterna bör mätas på nytt när nya strumpor köps. Det rekommenderas ofta att köpa två par strumpor åt gången, så att kompressionsbehandlingen inte avbryts när strumporna tvättas.


 

Kyllä

Uppdaterad  25.11.2022