Vad menas med kompressionsbehandling?

Kompressionsbehandling avser behandling som förebygger svullnad. Det är den huvudsakliga behandlingen för venösa bensår, men kan också användas för att behandla andra svullnadssjukdomar i nedre extremiteterna.