Om Hudsjukdomshuset

Hudsjukdomshuset ger information om olika hudsjukdomar och stöd för behandling av dem.

Hudsjukdomshuset är öppet dygnet runt, årets alla dagar. Det erbjuder pålitlig information om hudsjukdomar i alla åldrar, för alla oavsett var man bor eller vårdas. Hudsjukdomshuset är till för att främja samarbetet mellan hudsjukdomspatienter, deras närstående och vårdpersonalen. E-tjänsten har producerats i ett samarbete mellan alla universitetssjukvårdsdistrikts hudsjukdomskliniker.

I vår e-tjänst finns nyttig och underbyggd information om hudsjukdomar, hudtumörer, könssjukdomar, långvariga sår och allergier. Tjänsten syftar till att underlätta vardagen för personer med hudsjukdomar genom att bland annat ge råd om egenvård. Hudsjukdomshuset erbjuder också stöd för att leva med sjukdomen och de utmaningar som den medför i olika åldrar. På vår webbplats hittar du också länkar till olika patientorganisationer.

Hudsjukdomshuset är en del av Hälsobyn, som produceras tillsammans med alla universitetssjukvårdsdistrikt i Finland. Hudsjukdomshusets sidor utvecklas hela tiden och användarnas respons är viktig. Du kan skicka idéer eller tips via Ge respons längst ner på sidan.

 

Kyllä

Uppdaterad  28.11.2022