Vanliga frågor om könssjukdomar

När ska man testa sig för könssjukdomar? Måste jag avstå från att äta och dricka före ett könssjukdomstest?

Haitarin otsikkotaso2
Jag misstänker att jag är smittad och vill testa mig, vad ska jag göra?

Du kan göra ett könssjukdomstest på en poliklinik för könssjukdomar, på din egen hälsocentral, på en studenthälsocentral eller på en privat klinik.

HUS-området:

Du kan komma till polikliniken för könssjukdomar vid Hud- och allergisjukhuset utan remiss, se här för mer detaljerade och aktuella anvisningar.

När kommer resultaten? Hur meddelas resultaten?

Tidpunkten för när provsvaren kommer beror på vårdstället. Vissa resultat kan vara klara inom några dagar, men vanligtvis är alla resultat tillgängliga inom en vecka.

HUS:

Positiva svar kommer att meddelas per telefon inom en vecka. Annars syns svaren i Mina Kanta med en fördröjning.

Jag har inga symtom, kan jag ändå ha en könssjukdom?

Alla könssjukdomar kan vara symtomfria, så om du har haft oskyddat sex och misstänker att du är smittad bör du testa dig.

Får jag äta och dricka före testerna?

Du behöver inte fasta inför testerna, så du kan äta och dricka normalt.

Måste jag låta bli att kissa och hur länge?

Klamydia och gonorré testas vanligtvis med ett primärt urinprov, och för detta bör du inte urinera på minst två timmar innan för att få ett tillförlitligt prov.

HUS, Kan jag göra ett graviditets- eller urinvägsinfektionstest samtidigt på polikliniken? Kan man även börja med preventivmedel?

På polikliniken undersöker vi endast könssjukdomar. För andra undersökningar och annan medicinering kan du vända dig till din hälsocentral eller till student- eller företagshälsovården.

Stör influensa eller en annan inflammation testet?

Influensa eller andra infektioner hindrar inte att prover tas, men vissa antibiotikakurer kan göra testerna mindre tillförlitliga.

Hur snabbt visar testet en eventuell infektion?

Klamydia och gonorré kan med säkerhet uteslutas inom fem dagar efter ett eventuellt smittotillfälle, syfilis har en inkubationstid på två månader och hiv tre månader.

När och till vilka tester?

På vilka andra sätt än oskyddat samlag kan sjukdomarna överföras?

Sjukdomarna kan också överföras genom oskyddad oral eller analsex och gemensamma sexhjälpmedel.

Hur mycket kostar det att testa sig för könssjukdomar?

Det är gratis att testa sig för könssjukdomar för patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården. Privata läkarcentraler har egna prislistor för olika tester.

Min partner har precis fått diagnosen klamydia, behöver jag också medicinering?

Klamydia är mycket smittsamt, så det är också viktigt att behandla sexpartnern samtidigt. På så sätt undviker man att klamydia överförs fram och tillbaka. Du bör alltså testa dig och berätta för kliniken att klamydia har konstaterats hos din partner.

Varför ska jag avstå från sex i en vecka efter att ha tagit läkemedel mot klamydia eller gonorré?

Bakterierna dör långsamt. De läkemedel som används för att behandla klamydia och gonorré är långtidsverkande och läkningen sker långsamt under en vecka, under vilken sjukdomen förblir smittsam.

Läs mer om behandling av klamydia och gonorré:

Om man har haft oskyddat oralsex, räcker det med ett urinprov för att testa för klamydia?

En klamydiainfektion i halsen kan endast uteslutas med hjälp av ett svabbprov från halsen, ett urinprov visar endast på möjligheten av en genital infektion.

Läs mer om hur klamydia diagnostiseras.

Kan klamydia återkomma?

Antibiotikan som läkaren ordinerar fungerar bra mot klamydia. Om klamydiatestet fortfarande är positivt vid efterkontrollen rör det sig troligen om en ny infektion från en obehandlad partner.

Det är viktigt att noggrant följa riktlinjerna om celibat och kondomanvändning vid klamydiabehandling just för att undvika att smittas igen.

Jag har precis fått diagnosen klamydia, måste jag också göra en infertilitetsutredning?

Obehandlad klamydia kan orsaka en infektion i livmodern, vilket kan göra det svårare att bli gravid. Mer specifika orsaker till infertilitet undersöks dock vanligtvis endast om en graviditet inte har börjat naturligt efter ett års försök.

Jag är symtomfri men skulle vilja testa mig för genitalherpes, är det möjligt?

Herpes kan lättast undersökas när det förekommer blåsor eller sår i könsorganen, från vilka kan tas svabbprov. Ett blodprov för antikroppar kan visa på asymtomatiskt bärarskap av viruset, men det visar inte var viruset finns (t.ex. munsår).

Jag har ofta herpessymtom, finns det någon hjälp att få?

Herpes kan lättast undersökas när det förekommer blåsor eller sår i könsorganen, från vilka kan tas svabbprov. Ett blodprov för antikroppar kan visa på asymtomatiskt bärarskap av viruset, men det visar inte var viruset finns (t.ex. munsår).

Påverkar herpes en graviditet?

Genitalherpes hos modern under graviditeten kan överföras till fostret eller det nyfödda barnet under förlossningen. På mödrarådgivningen kartlägger man mammans och pappans herpesstatus och vid behov kan man under slutet av graviditeten börja ge mamman förebyggande medicinering när förlossningen närmar sig.

Hjälper vaccinet mot papillomvirus om jag redan har fått diagnosen kondylom?

Vaccinet mot papillomvirus är i första hand avsett för unga människor som ännu inte börjat ha sex. Vaccinet har ingen botande effekt på redan konstaterad kondylom.

HUS: Jag fick diagnosen kondylom vid mitt senaste besök och fick en kryobehandling, hur kan jag bli kontrollerad igen?

Frysningsintervallet för kondylom är vanligtvis 2–3 veckor.

För mer detaljerad och aktuell information om polikliniken för könssjukdomar, klicka här.

Kommer kondylomen att finnas kvar i min kropp resten av livet?

Viruset kan vara aktivt i 1–2 år. Det är dock alltid möjligt att hitta nya typer av virus, och kondylom kan återkomma efter en lång tid utan symtom.

Använder ni snabbtester för HIV?

Det finns inget hivsnabbtest på polikliniken för könssjukdomar. Hiv-point erbjuder till exempel snabbtestning enligt tidsbeställning.

 

Kyllä

Uppdaterad  28.11.2022