Testa risken för att insjukna i melanom

Testet hjälper dig att fastställa om du har en förhöjd risk för att insjukna i melanom. Testresultatet är riktgivande. Kontakta en hudspecialist om du är orolig för din hud.

​Undersökningen grundar sig på artikeln Siiskonen H, Harvima I. Melanooman riskitekijät. (Riskfaktorer för melanom.) Suom Lääkäril 2017;72:1563-7.

 

Kyllä

Uppdaterad  25.11.2022