Om kirurgisk behandling av hudtumörer

Hudcancer behandlas vanligtvis genom att skära bort tumörvävnaden och tillräckligt mycket av den friska vävnaden runt omkring. Ett kirurgiskt ingrepp lämnar alltid ett ärr på huden.

Melanom och skivepitelcancer behandlas alltid genom kirurgi. Också största delen av basalcellscancer opereras, men vissa kan också behandlas med andra icke-kirurgiska behandlingar..

Vid kirurgisk behandling är det viktigt att hela tumören avlägsnas med tillräckliga marginaler av frisk vävnad. Operationens omfattning bestäms av typen och arten av varje typ av hudcancer, och olika hudcancerformer har sina egna rekommendationer för marginalerna för frisk vävnad. Dessa bestäms av nationella och internationella behan​dlingsrekommendationer.

Vid kirurgisk behandling är det viktigaste att avlägsna hudcancern helt och hållet, och om den sträcker sig till kanten av snittet eller om marginalen är otillräcklig, görs en reoperation på området. Målet är alltid att uppnå bästa möjliga funktionella och kosmetiska resultat. Vid mer omfattande operationer används hudtransplantat eller hudflikar för att reparera vävnadsbrister vid behov.

 

Kyllä

Uppdaterad  25.11.2022