Isotretinoin vid behandling av akne

Vid svår och ärrbildande akne utgörs behandlingen i första hand av isotretinoin som tas via munnen och är ett A-vitaminbaserat läkemedel ordinerat av hudläkare.

Kontakta din läkare om aknen märkbart förvärras eller om du har ständig huvudvärk eller synrubbningar eller om läpparna, huden, näsans slemhinnor eller ögonen känns torra eller du har kraftig muskel- och ledvärk eller kraftiga humörsvängningar.Isotretinoin kan påverka leverfunktionen. Lever- och fettvärden följs regelbundet upp genom blodprov både före och under behandlingen.

Isotretinoinbehandlingen varar vanligtvis 6–12 månader. Behandlingens varaktighet är beroend​e av dosens storlek och hur aknen lugnar sig.

Behandlingen kan också inledas när de korrekt genomförda övriga behandlingarna visar sig vara ineffektiva eller om aknen har återkommit efter en upprepad vederbörlig läkemedelsbehandling och antibiotika som tas via munnen. Endast specialläkare inom hudsjukdomar får ordinera isotretinoinbehandling.

Karenstider för ingrepp

Isotretinoinbehandlingen kan inverka på hur sår i huden och slemhinnor läks. På grund av detta ska man under isotretinoinbehandlingen och sex månader efter avslutad behandling undvika ingrepp utan viktig orsak.

Kosmetiska ingrepp

Under isotretinoinbehandlingen och sex månader efter avslutad behandling ska man undvika kemisk peeling, laserbehandlingar och kosmetiska operationer.

Laseroperation av ögon

Laseroperationer av ögon (till exempel Lasik) ska undvikas under isotretinoinbehandlingen och sex månader efter avslutad behandling. Det är viktigt att på förhand rådfråga ögonläkaren som utför ingreppet.

Medicinskt viktiga kirurgiska ingrepp

Operationerna planeras tillsammans med läkaren som utför operationen. Patienten ska komma ihåg att berätta om isotretinoinbehandlingen för alla behandlande läkare.

Operationer, för vilka det finns en viktig medicinsk orsak, ska inte skjutas upp på grund av isotretinoinbehandlingen.

 

Kyllä

Uppdaterad  23.11.2022