Vattkoppor

Vattkoppor orsakas av viruset varicella zoster, som ingår i gruppen herpesvirus. Innan vaccinet mot vattkoppor togs i bruk var det en allmän infektionssjukdom hos barn i lek- och skolåldern.

Vattkoppor smittar lätt när viruset sprids som luftburet, dropp- och kontaktsmitta från den insjuknades luftvägar och hudblåsor. Inkubationstiden för vattkoppor är cirka 2 veckor (10–21 dygn) och smittar redan 1–2 dygn innan blåsorna uppstår. Smittan överförs tills det har bildats en skorpa på alla blåsor, minst i fem dygn efter att hudförändringarna har uppkommit.

Ett friskt barn tillfrisknar från vattkoppor inom cirka en vecka, men för till exempel ett barn som lider av atopiskt eksem eller astma kan vattkoppor vara en allvarlig sjukdom. Övriga riskgrupper med tanke på en allvarligare sjukdomsbild är unga (över ​12 år), vuxna, gravida (medför allvarligt hot mot både mamman och fostret) samt patienter med nedsatt immunförsvar (till exempel personer som får kortikosteroidbehandling eller annan medicinering som försvagar immunförsvaret, HIV/AIDS-patienter, personer som genomgått stamcellstransplantation).

Haitarin otsikkotaso2
 

Kyllä

Uppdaterad  24.11.2022