Hudinfektioner orsakade av virus

Vårtor är hudinfektioner orsakade av virus som kan behandlas på egen hand och sällan kräver läkarvård. Herpesvirus kan orsaka många olika hudinfektioner, av vilka några kräver läkarvård.