Hudinfektioner orsakade av bakterier

Olika bakterier orsakar till exempel svinkoppor, nagelbandinfektion, rosfeber och borrelios. Några av dessa kräver läkarvård.