Hudinfektioner

Hudinfektioner orsakas av olika slags mikrober, såsom bakterier, virus och svamp. Hudinfektioner är vanliga och de flesta kan behandlas på egen hand. Även om de flesta infektionerna är lindriga, är en del långvariga och kräver flera behandlingsgånger för att patienten ska tillfriskna.